Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 kształci w zawodach !
TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
TECHNIK MECHANIK
TECHNIK AWIONIK
TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
TECHNIK PROGRAMISTA
Copyright © 2019 by Norbert Uselis.
All rights reserved