Ponad 96% młodych ludzi korzysta dziś z portali społecznościowych. Przynajmniej połowa z nich doświadczyła cyberprzemocy.

A ty?

Każdego dnia tysiące dzieci i młodzieży stają się ofiarami przemocy na tle psychicznym i seksualnym. Razem możemy zapobiegać. Wystarczy wiedzieć.
Wystarczy widzieć

Prawie 60% uczniów

doświadczyło nienawiści w internecie wobec jego rodziny i znajomych

32% młodzieży

Zostało obrażone w internecie przez inne osoby.

24% osób przyznało się

Że kiedyś szantażowali innych przez internet.


Akcje naszej szkoły


"Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych."

Idea projektu Cyfrowobezpieczni
Card image

Infografika na rok 2017.