Dyrekcja szkoły:

Dyrektor szkoły: mgr inż. Ewa Ankiewicz-Jasińska

z-ca dyrektora szkoły: mgr Hanna Jeżewska

z-ca dyrektora szkoły: mgr Paweł Sankowski