Erasmus Plus 2016

Informujemy, iż z dniem 22.10.2016 ostatni uczniowie naszej szkoły powrócili ze słonecznej Hiszpanii, gdzie realizowali 2–tygodniowy staż zawodowy w ramach projektu „Staż na start”, nr 2015-1-PL01-KA102-016218współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Praktyczna nauka zawodu obywała się w siedzibie jednego z Partnerów projektu - Instituto Tecnológico Superior ADA w Sewilli, a w realizację przedsięwzięcia byli zaangażowani także: koordynator i pomysłodawca projektu – firma DZ Consulting Sp. z o.o. z Krakowa oraz organizacja pośrednicząca - EuroMind z Sevillii.

W związku z zakończeniem udziału w stażach prezentujemy rezultaty wypracowane przez naszych wychowanków podczas pobytu w Hiszpanii:

- grupa 1 – staż w terminie 03-17.09.2016(załącznik)

- grupa 2 – staż w terminie 08-22.10.2016 (http://dz-consulting.pl/pliki/sevilla.mp4;)

Zapraszamy także do zapoznania się z raportami podsumowującymi zrealizowane mobilności, przygotowane przez hiszpańskiego Partnera – EuroMind (załącznik).

Wszystkie załączniki są dostępne pod adresem ftp://ftp.zsm1.bydgoszcz.pl/ERASMUS+/

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej lidera - http://dz-consulting.pl/projekty/staz-na-start/, profilu na Facebooku - https://web.facebook.com/staznastart/ oraz u Partnera projektu – EuroMind pod adresem - https://web.facebook.com/EuroMind-216532938425246/.