Interdyscyplinarna Konferencja Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych

I Konferencja

II Konferencja

III Konferencja

IV Konferencja

V Konferencja

VI Konferencja

VII Konferencja