VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy i problemy branży lotniczej w Polsce

W dniach 25-27 października 2017 r. odbyła się VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy podczas której dyskutowano na temat szeroko pojętej branży lotniczej. W konferencji wzięli udział następujący przedstawiciele instytucji, pracodawców i zaproszeni goście w tym z wykładami na temat branży:
– Marek Gralik Kurator Kujawsko – Pomorski
– Włodzimierz Danielski Prezes Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych
– Ewa Ankiewicz-Jasińska Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Małgorzata Bielska Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Ludwik Kowalski członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Leszek Bagniewski – Kierownik Działu Technicznego WZL nr 2, Proces technologiczny utrzymania Statku Powietrznego w sprawności technicznej
– Prezes LS Airport Services S. A. Marcin Opaliński, Dynamika rozwoju branży lotniczej w Polsce, a potrzeby kadrowe agenda handlingowego
– Jakub Kalinowski specjalista do spraw badań nieniszczących, Badanie nieniszczące (badanie struktur kompozytowych WZL nr 2, ITWL)
– Georg Ludwig Voit prezes firmy AERO-Bildung
– Tadeusz Kasprzak, System informacyjny (COMO) – Aeroklub
– Piotr Rotmański Dyrektor Operacyjny Portu Lotniczego, Potrzeby Kadrowe Portów Lotniczych
– dr Mariusz Pietraszek Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), Współczesne kierunki rozwoju systemów informatycznych Statków Powietrznych
– Adam Korchowiec i Zdzisław Rochala, Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Doskonalenie Zawodowe Personelu
– Ryszard Kędzia Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne sp. z o.o., Sytuacja szkolnictwa zawodowego specjalności lotniczych
– Białk-Cieślak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, Praktyki zagraniczne
– Marcin Mirecki, PZL Warszawa Okęcie S.A.
Podczas konferencji poruszono problemy związane z brakiem specjalistów w branży lotniczej pomimo prognozowanego globalnego wzrostu zatrudnienia w tej branży. Braku wystarczającego finansowania przez samorządy kierunków lotniczych. Słabą korelacją podstawy programowej z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku pracy. Zbyt niskim wynagradzaniem egzaminatorów oraz osób układających pytania egzaminacyjne skutkującymi licznymi błędami w arkuszach na egzaminach zawodowych. Brakiem zainteresowania ze strony samorządów i państwa realnym wsparciem kształcenia w kierunkach związanych z branżą lotniczą. Poruszono również problemy związane z brakiem specjalistów w zawodach technik mechanik lotniczy i technik awionik oraz powiązanych z lotnictwem jak elektryk, pracownik do spraw kontroli bezpieczeństwa, mechatroników, mechaników i wielu innych.
W drugim dniu konferencji zaproszeni goście zwiedzali:
– Port Lotniczy w Bydgoszczy,
– Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.

VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy i problemy branży lotniczej w Polsce

VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy i problemy branży lotniczej w Polsce

VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy i problemy branży lotniczej w Polsce